how can i group them together? thanks

[QUOTE = "saeed ali, bài trên: 12469, thành viên: 2541"] Sử dụng mô-trò [/ TR Giả định]

Bạn đã hiểu nhầm tôi.
Ý tôi là, bây giờ tôi có rất nhiều mô-đun nguồn cấp dữ liệu rss, bây giờ tôi muốn có một thư mục để đặt một số nguồn cấp dữ liệu vào nó tương tự như tệp html và bên trong chúng có tệp html phụ.
Nếu bạn biết cách hướng dẫn tôi.
cảm ơn
 

saeed ali

New Member
@appyet oh! very much you misunderstood me. I mean, I've used a lot of rss feed modules for many activities, now I want to put some rss feeds into a directory, it's like we have an html page and inside there are lots of subpages. Hope you guide. thanks.
If you want to display a few articles from feed querys in another module, you can still use the feed module.
If I don't understand what you mean, explain it with an example.
 
If you want to display a few articles from feed querys in another module, you can still use the feed module.
If I don't understand what you mean, explain it with an example.
You still don't understand what I mean. A concrete example: It's like creating a playlist. I have many rss feeds and I want to create an empty directory and put them in that directory. Hope you understand me. thanks
 
Top